0517 234 234

Informació sobre coronavirus

Informació sobre com fer una nova reserva

Els vaixells dormidors assumeixen que tothom en aquest moment és conscient de les mesures corona aplicables en aquell moment en confirmar una sol·licitud de reserva.

  1. Si la reserva no es pot realitzar a causa de les mesures governamentals de Corona, la reserva es cancel·larà o es traslladarà de manera gratuïta.
  2. Voleu cancel·lar-vos, però si es permet la reserva segons les mesures governamentals aplicables, s'aplicaran els costos habituals de cancel·lació. Consulteu els termes i condicions.
  3. El que fa la reserva ha de complir amb les mesures corona vigents en aquell moment.

Suplement per reserves durant festivals/esdeveniments:

  • Les pernoctacions als vaixells són independents de l'organització del festival. Si s'anul·la un festival, però les pernoctacions poden tenir lloc als Vaixells Dormits d'acord amb les mesures governamentals, i tanmateix es vol cancel·lar, s'aplicaran els costos de cancel·lació habituals. Consulteu els termes i condicions.