934.155.141

Informació sobre coronavirus

Informació sobre com fer una nova reserva

En fer una reserva, esperem que el client assumeixi la seva responsabilitat i tingui en compte els riscos del virus de la corona (COVID-19) i les mesures governamentals associades aplicables en aquell moment.
Slaapschepen.nl utilitza els termes i condicions generals si un client vol cancel·lar una reserva.
Si la reserva la cancel·lem nosaltres o el patró, el client rebrà, per descomptat, l'import pagat.