934.155.141

Durant la nit en un vaixell durant un festival o esdeveniment

Als Països Baixos hi ha diversos festivals de diversos dies on Sleepers està present. Els hotels regulars sovint estan completament reservats i Sleepers ofereix habitacions d'hotel confortables i assequibles en els vaixells en el mateix lloc. A causa del gran èxit i la naturalesa flexible, podem trobar-nos en més i més festivals i esdeveniments.