0517 234 234

Durant la nit en un vaixell durant un festival o esdeveniment

Hi ha diversos festivals de diversos dies als Països Baixos on Slaapschepen és present. Els hotels habituals solen estar completament reservats i Slaapschepen ofereix habitacions d’hotel assequibles i còmodes als vaixells. A causa del gran èxit i de la nostra naturalesa flexible, ens podem trobar a més i més festivals i esdeveniments.